insan Kaynakları detay

İK

 1. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

  MOPAK GRUP, 1926’dan bu yana değişen ve gelişen yapısını, yeni teknoloji ve pazarların yanı sıra insan kaynaklarına da yatırım yaparak güçlendirmeye devam etmektedir.

  Kuruluşundan bu yana, uzun yıllardır emek vermeye devam eden deneyimli ve uzman çalışan ve yönetici kadrolarının yanı sıra, bu deneyimi ileriye taşıyacak genç yetenekleri bünyesine katan MOPAK sürekli gelişim politikasını insan kaynaklarında da uygulamaktadır.

  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi doğrultusunda MOPAK GRUP’un stratejik hedefleri baz alınarak tüm çalışanların görev tanımlarına uygun hedef ve yetkinlikleri belirlenmektedir.

  Şirket içi ve dışı eğitim programları, bireysel rotasyon ve iş zenginleştirme olanakları, yatırım projeleri ve komite çalışmaları ile çalışanlarına çeşitli kariyer olanakları sağlayan MOPAK, aynı zamanda performans değerlendirme süreci ile çalışanlarının verimliliğini ve başarılarını kariyerleri doğrultusunda desteklemekte ve iyileştirme alanları için eğitim/gelişim planları oluşturmaktadır.

  Çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine özel önem veren firmamız, her çalışanın işe girdiği günden itibaren iş güvenliği konusunda alması gereken önlemler ile ilgili eğitimlerini vermekte ve iş ortamında bu konuda sürekli iyileştirme çalışmaları sürdürmektedir.

  Adil ve standartlara dayalı olan ücret sisteminde, piyasa koşullarına uygun ücretlendirme ve yan olanakların yanı sıra performansa dayalı ödüllendirmeler de yapılmaktadır.

  Çalışanlarının motivasyonunu arttırma amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen firmamız, ayrıca yine çalışanların oluşturduğu hobi kulüplerini de destekleyen aktiviteler yapmaktadır.

 2. İŞE ALIM POLİTİKASI

  MOPAK, sektöründeki güçlü marka imajını, köklü deneyimini ve sahip olduğu uzmanlığı geleceğe taşıyabilecek, kurum kültürüne hızla uyum sağlayıp gelişime ve değişime açık olacak ve çalışmaları ile fark yaratacak adayları bünyesine katarak büyümeye devam etmektedir.

  Seçme ve yerleştirme sürecinde adayların yetkinliklerini ve potansiyelini öncelikli olarak değerlendiren şirketimiz, deneyimli çalışanlarının yanı sıra, kariyer hayatına yeni başlayacak potansiyeli yüksek gençlere de kariyer ve gelişim olanakları sağlamaktadır.

  MOPAK insan kaynakları politikası gereği, tüm açık pozisyonlarda öncelikle kendi bünyesindeki çalışanlarının yetkinlik envanterini tarayarak uygun aday olması durumunda, iç transfer ve terfi olanaklarını değerlendirir. İç işe alıma uygun aday olmaması durumunda,  dış işe alım sürecini çeşitli ilan ve kanallarla başlatır.

  Tüm iş başvuruları internet ilanlarımız ve web sitemiz üzerinden veya doğrudan İnsan Kaynakları departmanımıza yapılır. Başvurular, uzmanlarımız tarafından açık olan pozisyonlar için önceden belirlenmiş kriterlere göre ön elemeden geçirilir. Kriterlere uygun adaylar görüşmeye çağrılır.

  STAJYER ÇALIŞTIRMA

  MOPAK Grup Genelinde okullardan zorunlu staj kapsamında veya İŞKUR tarafından resmi olarak yönlendirilen stajyerler istihdam edilebilmektedir.

 3. ÜCRET POLİTİKASI

  MOPAK GRUP’ da  çalışanların yaptıkları işlere göre adil ve standartlara dayalı bir ücret politikası uygulamaktadır.

  Ücret politikası çalışanların eğitim düzeyi, yetkinlikleri, üstlendikleri işin nitelikleri ,performans değerlendirme sonuçları ve piyasa ücret koşulları doğrultusunda belirlenmektedir.

  Ücret sisteminde, piyasa koşullarına uygun ücretlendirme ve yan olanakların yanı sıra performansa dayalı ödüllendirmeler de yapılmaktadır.

  Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeniyle şirketimizde gizlilik esastır.

 4. EĞİTİM POLİTİKASI

  MOPAK Grup çalışanlarının bağlılığının ve gelişimlerinin sürekliliğini sağlayacak bir eğitim politikası izlenmektedir.

  Kariyer planlama ve Performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim ve gelişim planları her yıl insan kaynakları departmanı tarafından oluşturulmaktadır.

  Eğitim politikamızı eğitim ve gelişim faaliyetlerimizin öğrenen organizasyon bakış açısı ile sürekli geliştirilmesi, yaratıcı bakış açılarının ve farklılıkların desteklenmesi, liderliğin sürekli güçlendirilmesi olarak özetleyebiliriz.

 5. PERFORMANS DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

  MOPAK GRUP, çalışanlarının gelişimini ve performansını arttıracak şekilde bir performans yönetimi politikası izlemektedir.

  Her yıl düzenli olarak uygulanan performans değerlendirme sistemi kapsamında, çalışanların yıllık bireysel hedefleri ve görev tanımlarına uygun yetkinlik kriterleri ile ilgili yönetimin hedefleri belirlenerek, ara değerlendirmeler ile desteklenmekte ve yıl sonunda yöneticiler ile çalışanlar arasında yapılan birebir görüşmeler ile geribildirim verilmektedir.

  Performans değerlendirme sonuçlarına göre çalışanın eğitim/gelişim planı oluşturulmakta, terfiler ve diğer kariyere ilişkin kararlar, ücret/ödül sistemi ve eğitim programları, performans değerlendirme sonuçları dikkate alınarak yapılmaktadır.

 6. KARİYER YÖNETİMİ POLİTİKASI

  MOPAK Grup’da Kariyer planlama modeli performans, yetkinlik, eğitim ve gelişime dayalı olarak hazırlanmaktadır.

  Pozisyonlardan beklenen yetkinlik ve nitelikler ve şirket hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın  kişisel ve mesleki gelişim planları oluşturulmaktadır.

  Kariyer Matriksleri ve şirket içi yetkinlik envanteri kullanılarak Çalışanlarımıza terfi , yatay geçiş, rotasyon, iş geliştirme gibi kariyer seçenekleri sunulmaktadır.