Arıtma

Arıtma

Mopak, çevreye duyarlı kimliği ile daha iyi bir yaşam için her üç fabrikasında da atık su kullanımı konusundaki uygulamalarını, yarınlara taşımaya devam etmekte, atık su geri kazanım ve arıtma tesisleri ile sürdürülebilir fayda sağlamaktadır. Yapılan Ar – Ge çalışmaları ve revizyonlar sonrası, MOPAK tüm üretim tesislerinde tüketilen taze su miktarını azaltmış olup, tüketimini sanayi ortalamalarının altına indirmiştir. Normalde kağıt sanayisinde 9 ile 12 m³/ton taze su miktarı 1 ton kağıt üretmek için kullanılmaktadır. Özellikle tüm Avrupa ve dünyaya örnek olan MOPAK İzmir tesisi 1 ton kağıt üretmek için 1,5 m³ taze su tüketir.