Performans Değerlendirme

İŞE ALIM

MOPAK GRUP, çalışanlarının gelişimini ve performansını arttıracak şekilde bir performans yönetimi politikası izlemektedir. Her yıl düzenli olarak uygulanan performans değerlendirme sistemi kapsamında, çalışanların yıllık bireysel hedefleri ve görev tanımlarına uygun yetkinlik kriterleri ile ilgili yönetimin hedefleri belirlenerek, ara değerlendirmeler ile desteklenmekte ve yıl sonunda yöneticiler ile çalışanlar arasında yapılan birebir görüşmeler ile geribildirim verilmektedir. Performans değerlendirme sonuçlarına göre çalışanın eğitim/gelişim planı oluşturulmakta, terfiler ve diğer kariyere ilişkin kararlar, ücret/ödül sistemi ve eğitim programları, performans değerlendirme sonuçları dikkate alınarak yapılmaktadır.