Geri Dönüşüm

 

GeriDonusum

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm, genel hatları ile yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek tekrar üretim safhasına dahil edilmesidir.

Kağıt ve cam üretiminin her aşamasında doğal kaynaklardan yararlanılıyor. Ancak, doğal kaynaklar, sonsuz değil. Bu nedenle, kaynak israfını önlemek amacıyla üretim sonrası oluşan atıklar, geri dönüşüm yoluyla yeniden kaynak haline getiriliyor.

Geri Dönüşüm Neden Gereklidir?

Lüzumsuz kaynak kullanılmasını engellemek ve atığın kaynağında ayrıştırılması,  beraberinde çöp yığınlarından kurtulmayı getirir. 

Demir, çelik, bakır, elektronik atıklar, kağıt,  plastik, cam gibi maddelerin geri dönüşüm yoluyla kazanılması, tabii kaynakların korunmasına yardım eder. Bu durum, çeşitli ülkelerden ithal edilen hurda malzemelerine ödenen döviz miktarını düşürerek ekonomiye katkı sağlar.

Geri dönüşüm, doğanın korunması için son derece önemli bir unsurdur. Atık durumda bulunan kağıdın, geri dönüşüm yoluyla kağıt sanayisine kazandırılması, hava kirliliğini % 74 ile % 94 arasında değişen oranlarla, su kirliliğini % 35, su kullanımını % 45 oranında azaltmaktadır. 1 ton atık kağıdın üretime katılması ile 8 ağaç kesilmekten kurtulur. 

Geri dönüşüm konusu, bazı ülkelerde yurtseverlik anlayışında önemli yer tutar. Ülke kalkınmasına, doğal güzelliklerin korunmasına katkı sağlamak isteyenler, geri dönüşüm ilkesini vatandaşlık kavramlarıyla özdeşleştirerek savunur ve uygularlar. 

Kağıtta Geri Dönüşüm Nedir?

Atık kağıt;  ağaç, orman, su , nefes alıp verdiğimiz hava, kısacası yaşam demektir. Mopak olarak ormanlarımızı  korumamız gerektiğine inanıyoruz.  Ormanlar, yenilenebilen doğal enerji kaynaklarının en zenginidirler. Erezyonun amansız düşmanı, toprağın en büyük destekçisi konumundadırlar. Tarım topraklarının sigortasıdırlar. 

1 Ton Kullanılmış Kağıt Geri Kazanılırsa

 • 17 ağacın kesilmesi 
 • 70 m2 alanın tahrip edilmesi önlenir.
 • 4100 kwh elektrik enerjisi
 • 32.000 litre su
 • 1750 litre fuel-oil tasarruf edilir.

Üstelik 27 kg. atık gaz kirleticinin atmosfere atılması engellenir.

Mopak Kağıt-Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin T.A.T (Toplama Ayırma Tesisi) Operasyonları

Tesisin kapasitesi : 1000 ton

Tesisimize Kabul Edebildiğimiz Atıklar

 • Kağıt ve karton ambalaj
 • Plastik ambalaj
 • Ahşap ambalaj
 • Metalik ambalaj
 • Kompozit ambalaj
 • Karışık ambalaj
 • Cam ambalaj
 • Tekstil ambalaj

Atıkların Toplanması ve Ayrıştırılması

Geri kazanım uygulamalarının yürütüldüğü ilçelerdeki ev veya işyerlerinde ambalaj atıklarının çöpten ayrı olarak biriktirilip, ilgili belediyenin belirlemiş olduğu toplama sistemine verilmesi gerekir. Biriktirilen ambalaj atıkları, sadece ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan ambalaj atığı toplama araçları ile düzenli olarak toplanır ve ayırma tesislerine ulaştırılır. Her malzemenin sevk edileceği geri dönüşüm tesisi farklıdır. Bu noktada,  ayırma tesisleri devreye girer. Ayırma tesislerine karışık olarak getirilen ambalaj atığı; kağıt, cam, metal, plastik ve kompozit olmak üzere 5 temel gruba ayrılır. 5 temel grup içindeki ambalaj atıkları da alt gruplara ayrılmalıdır. Örneğin, ayırma tesisine getirilen karışık ambalaj atığı içindeki plastik ambalaj atıkları, 5 farklı malzeme türüne (PET, PE, PP, PS, PVC) ayrılarak geri dönüşüm sanayisine sevk edilir. Çünkü her malzeme alt grubunun geri dönüşüm tekniği farklılık gösterir.

Ayırma tesislerine getirilen ambalaj atıkları, yükleme bandı vasıtasıyla ayırma bandına alınır. Bandın iki yanında, her biri ayrı bir malzeme grubunu ayırmakla görevli personel bulunur. Ayırma personeli, bant üzerinden geçen ambalaj atıklarını türlerine göre ayırır ve bandın altında bulunan bölmelerde biriktirirler. Bölmelerde biriken ayrılmış ambalaj atıkları presleme ünitesine alınır. Preslenen ambalaj atıkları türlerine göre istiflenir ve ilgili geri dönüşüm tesisine sevk edilmek üzere depolanırlar.