Mopak Tat Alanı (Toplama Ayırma Tesisi)

tatalani

Geri dönüşüm, genel hatları ile yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların işlemlerden geçirilerek tekrar üretim safhasına dahil edilmesidir.
TAT(Toplama Ayırma Tesisi) Alanları, ambalaj atığının kaynağından toplandığı ve toplanan bu atıkların ayıklanarak hammaddeye dönüştüğü geri kazanım tesisleridir.
Biriktirilen ambalaj atıkları, ambalaj atığı toplama araçları ile düzenli olarak toplanır, ayırma tesislerine ulaştırılır ve türlerine göre ayrılır. Ardından, ilgili geri dönüşüm tesisine sevk edilmek üzere depolanır. Mopak, Dalaman’da bulunan fabrikasında üretimini %100 geri dönüşümden yaparak, ülke ekonomisine ve çevre sağlığına katkı sağlar. Izmir’de kurulu Toplama Ayırma Tesisleri ile bölgeden toplanan atık kağıtların geri önüştürülmesini sağlamakla birlikte % 100 geri dönüşümden üretim yapan Dalaman tesisine de hammadde temin edilmektedir.