Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Kanunlarda öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kayıt edilmesi, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi, fuar, organizasyon ve diğer etkinliklerin yönetimi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, web sitesi ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve şikâyetlerin takip edilmesi, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması, sorun-hata bildirimlerinizin alınması, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi, insan kaynakları faaliyetleri ve işe alım süreçlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama ve analiz süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alma operasyonları ve ilgili (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, sözleşme) süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve fiziksel mekân güvenliğinin temini, müşteri/tedarikçi/iş ortağı kayıt ve iptallerinin yapılması, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, işyeri, iş ve çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile bunların takip edilmesi, resmi makamlardan veya ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması amacıyla

Kimlik bilgileriniz (adı soyadı, anne-baba adı, nüfus cüzdanı, TCKN, uyruk, medeni hal, doğum tarihi/yeri, vergi kimlik numarası, ehliyet, pasaport numarası) iletişim bilgileriniz (ev/işyeri adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, kayıtlı elektronik posta adresi-KEP), müşteri işlem bilgisi (şikâyet ve talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi), işlem güvenliği ve dijital iz bilgileriniz (IP adresi), banka hesap verileriniz (banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası), şirket yerleşkelerimizin güvenliğine ilişkin veriler (CCTV kayıtları), görsel ve işitsel kayıt verileriniz (ses, görüşme ve kamera kayıtları), iş/profesyonel yaşam verileriniz (meslek, sertifikalar) şeklinde sayılan yukarıdaki kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin iş ilişkisi devam ettiği ve her halükarda ilgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve bununla ilgili olarak “KVKK – İlgili Kişiler Aydınlatma Metni” evrakını okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin Şirket tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.