Tarihimiz

DÜNDEN BUGÜNE MOPAK

Uzun süren savaş ve yokluk yıllarının ardından, 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte, küllerinden doğan Türkiye ve Türk Toplumu için yepyeni bir dönem başladı. Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleşen dönüşümle, toplumsal yaşamda, bilimde, eğitimde, sanatta, tarımda ve sanayide atılan temellerin üzerinde yükseldi. Tarihin, o en buhranlı döneminde; özgür, demokratik, güçlü bir ülke olarak dünya sahnesinde yerini aldı. O günlerde ekilen her tarla, çakılan her çivi, açılan her iş yeri Cumhuriyetimizin ilk çocukları olarak tarihe geçti. İşte Mopak, Cumhuriyetimizin bu ilk çocuklarından biridir.

1926 yılında, Genç Türkiye Cumhuriyeti henüz ilk adımlarını atarken, Mehmet Ali Molay adında Giritli bir Türk, İzmir’in Fevzi Paşa Bulvarı’nda küçük bir basımevi kurarak, Mopak’ın asırlık yolculuğunun ilk adımını atar. Bir ülkenin baştan inşa edildiği, ekonominin ve sanayinin henüz emeklediği o dönemde, küçük bir girişim olarak hayata geçen bu basımevi, takip eden on yıllar içinde Türkiye Ekonomisinin en görkemli başarı hikâyelerinden birine dönüşecektir.

Takvimler 1930’u gösterdiğinde, Türkiye, Dünyada devam eden büyük ekonomik bunalıma rağmen, başarılı atılımlarla hızla gelişen ve modern dünyanın koşullarında rekabet etme gücüne erişen bir ülke kimliği kazanmıştır. O günlerde, tıpkı Türkiye gibi hızla ve istikrarla büyüyen Mopak’ ta yeni bir sayfa açılmış; şirket, ailenin ikinci kuşağını temsil eden Ethem Ruhi Molay öncülüğünde, matbaacılığın ardından ambalaj sektörüne de giriş yapmıştır.

Takip eden yıllar boyunca Türkiye, ticarette ve sanayide dünyanın önemli ülkeleriyle rekabette güç kazanırken, Mopak da çağın ötesinde yenilikler ve yatırımlarla, Türkiye’nin endüstriyel gelişiminin önemli bir aktörü olarak ticaret hayatını sürekli büyüyerek sürdürür. Mopak, iç piyasadaki başarıların ardından artık rotayı yurt dışına çevirmiş, ihracat hedefleri şekillenmeye başlamıştır. Gelinen noktada üretim ve ihracat, Türkiye Ekonomisi için itici güç ve kritik başarı faktörleri haline gelmiştir.

1970 yılında, Berlin Grafik Sanatlar Akademisi’nden mezun olan ve şirketin kurucusuyla aynı ismi taşıyan Mehmet Ali Molay, yurda dönerek kendi matbaasını kurar. Molay’ın modern üretim teknikleri ve yenilikçi bir yönetim anlayışı ile kurduğu bu işletme, 4 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir başarı elde ederek Ethem Ruhi Molay yönetimindeki şirket ile güçlerini birleştirecek ve Mopak çok daha kapsamlı bir üretim merkezi haline gelerek Türkiye Kağıt Sektörünün en büyük markası olma yolunda önemli bir adım atılacaktır.

1979 yılında, şirkete büyük ivme kazandıran Ethem Ruhi Molay’ın vefatının ardından, dümene Mehmet Ali Molay geçer. Türkiye’nin gerek toplumsal gerekse ekonomik yönden çok büyük bir dönüşüm geçirdiği 80’li yıllar, Mopak için hem yurt içinde hem de dış pazarlarda kilometre taşlarının oluştuğu ve rekorlara imza atılan bir dönem olur. Şirket, yeni dünyanın ve yeni sosyo-ekonomik durumun gerektirdiği iş modelleri kurarak, yenilikçi stratejilerle ve yatırımlarla sürekli büyüyerek yoluna devam eder.

Mopak artık, oyun kağıdından sigara kağıdına, kırtasiye malzemelerinden deftere ve fotokopi kağıdına çok geniş bir spektrumda yüksek kapasite ile üretim yapan dev bir yapıya dönüşür ve iç pazarın yanı sıra ihracatta da büyük başarılara imza atmaya devam eder. 90’lı yılların başında Mopak; en yüksek oranda ihracat yapan ilk üç şirket arasında yer almasının yanı sıra iç pazarda en yüksek istihdam sağlayan ve en yüksek yatırım yapan şirketlerden biri haline gelmiştir.

Mopak, aynı dönemde kurulan eğitim merkezi ile sektöre kalifiye insan kaynağı yetiştirme görevini de üstlenir. İlerleyen yıllarda bu misyonun kapsamı genişletilerek, Türk Sanayi'nin gereksinim duyduğu yaratıcı ve üretken bireyleri yetiştirmek, onların bilgi ve deneyimlerini artırıp, sosyal açıdan gelişmelerini sağlamak amacıyla MOPAK Eğitim ve Kültür Vakfı (MEV) kurulur.

1992 yılında perakende sektörüne adım atan Mopak, kırtasiye hipermarketlerinin ilkini İzmir’de hizmete açar. Bu tarihten itibaren yeni bir dönem başlayacak, farklı kentlerde açılan yeni hipermarketler ve satış kanallarıyla Mopak ürünleri ek çok kanaldan geniş müşteri kitleleriyle buluşmaya başlayacaktır.

Mopak, kendi tarihinde yeni bir sayfa açtığı bu yeni girişimi takiben her yıl Frankfurt’ta düzenlenen dünyanın en büyük kağıt fuarı PaperWorld’e katılan ilk Türk markası olacaktır. Şirket, 90’ların ikinci yarısında ise yurt dışı açılımını genişletir. 1996’da kurulan MOPAK Deutschland GmbH ilerleyen dönemde Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın merkezi olarak hizmet verecektir.

20. yüzyılın sonuna gelindiğinde, Mopak yıllık 6 bin ton kağıt üretim ve 100 bin ton kağıt işleme kapasitesi ile bu alanda Türkiye’nin en büyük üretim merkezi haline gelmiştir. 2000 yılında Seka Dalaman özelleştirilmesi ihalesini kazanan Mopak’ın burada kurduğu Dalaman Selüloz-Kağıt Karton Entegre Tesisleri 2001 yılında faaliyete geçer ve selülozun artından karton üretimine de başlar.

Üretimde en yeni teknolojileri kullanarak çevreye saygılı ve sürdürülebilir bir iş modeli benimseyen Mopak, hem çevre dostu üretim yapmak hem de ekonomik katkıyı artırmak amacıyla, 2003 yılında Türkiye’nin ilk endüstriyel orman projesini hayata geçirerek Endüstriyel Okaliptüs Plantasyonları Projesi'ne hayat verir.

Mopak, artık yeniçağın ve yeni tüketici profilinin ihtiyaçlarına karşılık verebilen, en yeni teknolojiyi çevre dostu üretim anlayışıyla buluşturan bir bakışla, yalnızca kendi sektörüne değil tüm sanayi kuruluşlarına örnek teşkil eden referans bir kurumdur. 2013 yılında, Dördüncü Sanayi Devriminin iş dünyasının kodlarını yeniden yazmaya başladığı bir dönemde, Mopak’ta bir kan değişimi daha gerçekleşir. Molay ailesinin 4. Kuşak temsilcisi Ercüment Ruhi Molay, Almanya’da aldığı Kağıt ve Kimya Proses Mühendisliği lisans eğitiminin ardından İngiltere’de önce Ekonomi ardından da Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans eğitimini de tamamlamış olarak yurda döner ve bayrağı babası Mehmet Ali Molay’dan devralarak Mopak’ı yeni hedeflere götürmek üzere göreve başlar.

4.kuşağın yönetimindeki Mopak, geleneğe gösterdiği saygıyı geleceğin vizyonu ile harmanlayarak, yoluna emin adımlarla devam eder. Bir yandan Kemalpaşa ve Dalaman tesislerinde Çıraklık Meslek Okulu öğrencileri yetiştirilerek insana, öte yandan bu yetişmiş güçten en verimli sonuçları almak için tesis ve makinalara yatırım yapılmaktadır. Tüm bu çabanın, doğru alınmış risklerin ve akıllı iş planının neticesinde 4.kuşak Ruhi Molay yönetimindeki Mopak, globalleşen dünyada Türk Sanayi Devi olarak kendine sağlam bir yer edinir ve Türkiye’de üretilmeyeni üreterek sektörün kanaat önderi duruşunu sağlamlaştırır.

Mopak bugün, üç üretim tesisinde, 600’den fazla çalışanıyla, “Kağıtla yaşam arasında bağ kurma” vizyonu çerçevesinde, sürdürülebilir büyüyerek hayata artı değer katmak için çalışıyor; çeşitli alanlarda yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra çevre ve toplum yararına sunduğu gönüllü desteklerle daha sağlıklı ve iyi bir gelecek için yatırım yapıyor.

Yüzde yüz yerli sermaye ile 95 yaşına gelen, bir ailenin dört farklı kuşak temsilcisinin omuzlarında sürekli büyüyerek ve katma değer üreterek Türkiye Kağıt Sanayinin lideri konumuna gelen, tarihi ve kültürüyle bir ‘hafıza marka’ olan Mopak; Cumhuriyetimizin ilk çocuklarından biri olarak çıktığı yolda, Cumhuriyet’le kol kola yaptığı yürüyüşüne üreterek, gelişerek ve yaşatarak devam ediyor.