Mopak Çıraklık Meslek Okulu

çıraklık

Mopak, eğitimin kaliteli iş süreçleri için birinci koşul olduğu yönündeki inancıyla Kemalpaşa ve Dalaman’da kurduğu Çıraklık Eğitim Merkezleri ile modern ve çağdaş eğitim ortamında kalifiye eleman yetiştirilmesini sağlar.
Temel derslerini bu eğitim merkezlerinde alan öğrenciler, aynı zamanda fabrika içinde de uygulamalı eğitimler alırlar.
Okuldan başarı ile mezun olan öğrenciler, Mopak bünyesinde istihdam edilir ya da sektöre kalifiye iş gücü sağlar.