Enerji Yönetimi

ISO50001

ISO 50001 belgesi ışığında sürekli olarak politika üretilir, eylem planlanır, eylemler uygulanır, sonuçları kontrol edilir, ilerlemeler gözden geçirilir ve duruma göre politika ve amaçlar güncellenir. Bu sayede, sürdürülebilir enerji yönetimi sağlanır.

Enerji kayıplarını ve giderlerini minimize etmenin en etkin yolu enerjiyi verimli kullanmak ve tasarruf etmektir.
Mopak fabrikaları, enerji ve buharlarını fabrikalar bünyesinde bulunan Enerji Santralleri vasıtası ile üretir. Tüm tesislerde en temiz yakıt olan doğalgaz kullanılır ve bu sayede hava kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunulur.