Arıtma

MOPAK çevreye duyarlı kimliği ile dikkat çeken bir kuruluştur.

Her 3 fabrikasında da bulunan atık su geri kazanım ve arıtma tesisleri bulunmaktadır. 

Fabrikalarımız enerji ve buharlarını fabrikalar bünyesinde bulunan Enerji Santralleri vasıtası ile üretmektedir.  En temiz yakıt olan doğalgaz kullanılmakta bu şekilde hava kirliliğini önlenmektedir.

MOPAK ISO 14001:2000 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır, 2009 sonunda belgelendirmeyi hedeflemiştir.

Gerçekleşen yeni yatırımı ile MOPAK kullanılmış kağıtların toplanması, ayıklanması ve geri dönüşümünün yapacaktır. Bu konuda büyük bir çalışma ağı kurmakta olan MOPAK bu sayede atıkların ülke ekonomisine geri kazanımını da sağlayacaktır.