Dalaman Selüloz-Kağıt Karton Entegre Tesisleri

kurulus_dalaman 30 Mart 2001’de Özelleştirme İdaresi”nden devralınan ve “MOPAK Dalaman Selüloz-Kağıt-Karton Entegre Tesisleri” adıyla faaliye geçen Seka Dalaman İşletmesi; yapılan yenileme çalışmaları, ulaştığı üretim ve istihdam kapasitesi göz önüne alındığında; bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirme çalışmalarında ‘En başarılı özelleştirme örnekleri’nden biri olarak gösterilmektedir.

MOPAK, özelleştirme öncesi sürekli zarar eden tesisi bir aydan daha kısa bir sürede revize ederek 12 Mayıs 2001’de ilk kağıt üretimini, hemen akabinde eskiye göre 5 derece artırılmış ISO Brightness %90 beyazlıkta selüloz üretimini gerçekleştirmiştir.

2004 tam anlamıyla bir yatırım yılı olmuştur. Fabrikanın kuşe tesislerine yapılan yeni yatırımla piyasaya “Moda Star Double Glossy” ve “Moda Star Matt” ürünleri sunulmaya başlanmıştır. Karton bölümündeki revizyon sonucunda da ön yüzü 3 kat sıvamalı, arka yüzü tek kat sıvamalı karton üretimine başlayan MOPAK, sektördeki öncü misyonunu devam ettirmiştir.

Tesisin üretim portföyünde uzun elyaf, beyazlatılmış sülfat selülozu, kısa elyaf selüloz ve linter selülozu, 1. hamur kağıt, kuşe kağıt, bristol karton, krome karton, kuşe bristol karton, kuşe krome karton, kraft karton, kraft liner, beyaz test liner, test liner, gri karton gibi birçok çeşit ürün bulunmaktadır. Tesiste çağdaş teknoloji ile donatılan selüloz, kağıt, karton, geri dönüşümlü kağıt üretim ve arıtma birimlerinin yanı sıra, brüt 4.32 m. eninde kağıt, karton ve sıvama makinelerinin de yer aldığı 1.hamur ve kuşeleme üniteleri, tüm gramaj ve ebatlardaki özel taleplere de en donanımlı şekilde hızlı cevap verebilmektedir.

Üretim kadar çevre konusunda da sorumluluklarının bilincinde olan MOPAK, bu konudaki duyarlılığıyla Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir İl Çevre Müdürlüğü tarafından “En Çevreci Sanayi Kuruluşu” Ödülüne layık görülmüştür.

MOPAK’ın, özelleştirildiği günden itibaren tamamen kendi öz kaynaklarını kullanarak 44 milyon dolarlık yatırım yaptığı Dalaman Selüloz-Kağıt Karton Entegre Tesisleri, bugün 1.350.000 m2 açık alan üzerinde 330.000 m2 kapalı alana kurulu olup 230 çalışanıyla 200 çeşit ürün üretmektedir.